0000
m² - Skladovacích priestorov
00
Zamestnancov
00
Vozidiel
000
Ton - Mesačne prepraveného tovaru