Nedostatok profesionálnych vodičov začína ohrozovať logistiku

Nedostatek profesionálních řidičů se stává hlavním problémem celého odvětví logistiky. Podle údajů Světové banky chybí řidiči nákladních automobilů v celé Evropě – jen v Německu jich schází asi 45 tisíc.

Neomylným znamením, že se situace v nejbližších letech ještě zhorší, je současná věková struktura řidičů: dvě třetiny řidičů nákladních automobilů jsou starší čtyřiceti let, z nich dokonce každý třetí je ve věkové kategorii 51–60 let. Během deseti let tak většina těchto dnešních padesátníků zmizí z pracovního trhu.

Společnost Hödlmayr, jako jeden z největších evropských specialistů na automobilovou logistiku, usiluje o zvýšení atraktivity řidičské profese a považuje v této souvislosti za nezbytné, aby se v tomto úsilí spojili všichni dopravci.

„Pokud se nám nepodaří v krátkém čase získat dostatek nových uchazečů, kteří by se této profesi naučili a zdokonalili se v ní, jsme ve střednědobém horizontu odsouzeni ke skutečnému fiasku. Žádné hospodářství na světě se totiž bez funkční logistiky nemůže rozvíjet,“ prohlásil Johannes Hödlmayr, generální ředitel společnosti Hödlmayr.

Podle tohoto zkušeného odborníka v oboru a jeho kolegů zastávajících nejrůznější pozice v logistice je nejvyšší čas přijmout balíček opatření, který by zlepšil image řidičské profese.

Kromě čistě materiálního zabezpečení je nezbytné zlepšit řadu dalších aspektů – vnímání této profese, chování k řidičům a pracovní podmínky. „Pokud někdo nechává čekat řidiče dlouhé hodiny na vykládku, aniž by mu umožnil odskočit si na toaletu, dává mu jasně najevo, že si jej nijak neváží. Logistické společnosti stejně jako jejich zákazníci by měli umět takové situace řešit,“ zdůrazňuje pan Hödlmayr. „Kromě toho je úplně zcestné považovat řidiče nákladního automobilu za nějakého pomocného dělníka. Zejména s ohledem na budoucí vývoj a nadcházející technologické změny. S nástupem autonomního řízení nákladních automobilů se řidičská profese výrazně změní. Řidič už nebude mít výhradně na starosti řízení vozidla, ale bude během pracovního dne řešit řadu nových úkolů,“ předpovídá generální ředitel společnosti Hödlmayr, který přirovnává řidiče nákladních automobilů k silničním pilotům.

ZDROJ:
www.truckfocus.cz
Tlačová správa Hödlmayr International AG